De 4 meest gehoorde smoesjes van Kamerleden over hun smartphonegebruik. (en 11 tegenargumenten)

Excuses van Kamerleden op een rij

 1. Ondertussen zijn er allerlei andere apps die tijdens je smartphone-werktaakje óók om je aandacht zeuren en is de verleiding groot om dáármee bezig te zijn. (Wie van de kiezers kent dat niet?)
 2. Doordat jij “voor werk” je smartphone pakt, leidt je je collega-Kamerleden af. Zij krijgen ongewild een shotje dopamine als ze jou naar je telefoon zien grijpen en willen ook even checken. De sociale norm, aandacht geven aan het debat, aan de vergadering, aan elkaar, vervaagt.
 3. Een telefoon in het zicht maakt je aantoonbaar dommer — helemáál wanneer je zelf zegt iemand te zijn, waarvoor smartphones onmisbaar zijn (bron 2)
 4. Jij gebruikt je smartphone misschien voor werk, maar wij zien andere Kamerleden hun smartphone gebruiken voor nonsens. Als één Kamerlid iets opzoekt, mogen er dan 10 zitten Instagrammen?
 5. “Gebruiken voor werk” is exact het argument van leerlingen op school, terwijl leraren hun best doen lesstof over te brengen. We weten allemaal hoe vaak dat een smoesje is. Je hebt hem gewoon heel vaak niet nodig voor je werk. Bovendien is, bijvoorbeeld, bewezen dat wie met de hand aantekeningen maakt, de dingen beter onthoudt.
 1. Dat zijn dan wel heel veel minuutjes, even tussendoor. Bovendien: multitasken is een bewezen fictie. Je kunt maar één ding tegelijk.
 2. Veel van je minder goed bedoelende collega’s doen dat “tussendoordingetje” trouwens veel langer dan een minuutje. Sommige van hen worden door collega Kamerleden aangesproken op hun smartphonegedrag — maar blijven gewoon doorgaan. Dat lijkt ons niet de meest efficiënte manier van vergaderen. En maakt een onbeschofte indruk.
 3. Na ieder moment waarin je iets anders doet, kost het een mens gemiddeld drieëntwintig minuten om weer volledig de aandachtig op de vorige taak te richten.
 1. Iedereen herkent het, maar er zijn hele volksstammen die zich wel degelijk kunnen houden aan strenge gedragsregels, soms gehandhaaft door wetgeving. Als Kamerlid kun je dat vast ook.
 2. Je bent geen paus, maar je hebt wel degelijk een voorbeeldfunctie. De dingen waar sommige van je collega’s hun smartphone voor gebruiken zijn een schaamteloze verspilling van de aandacht die heel Nederland toekomt. Dat straalt ook op jou af. Spreek dan desnoods elkaar er op aan.
 1. Als je dát probleem met smartphones probeert op te lossen, hebben we een andere, veel belangrijker discussie te voeren. Is de werkwijze van de Tweede Kamer nog wel uitgerust voor de hedendaagse realiteit? Misschien moet de Kamer nadenken over hoe ze zichzelf beter kunnen uitrusten om hun cruciale werk te doen, zodat ze niet in de valkuil hoeven te stappen van hun smartphone. En bijvoorbeeld met meer medewerkers aan de slag gaan.

--

--

Writer & freelance creative strategist. Last book: “ON/OFF” out now. | Member of the myndr movement. Hodl’er. More about me: http://ow.ly/TS32i

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Sidney Vollmer

Sidney Vollmer

549 Followers

Writer & freelance creative strategist. Last book: “ON/OFF” out now. | Member of the myndr movement. Hodl’er. More about me: http://ow.ly/TS32i