De 4 meest gehoorde smoesjes van Kamerleden over hun smartphonegebruik. (en 11 tegenargumenten)

Gisteren lanceerden we samen met myndr en de Bildung Academie de campagne FractieVanAandacht, waarmee we het smartphonegebruik van onze dierbare Kamerleden aan de kaak stellen.

(Lees hier meer over myndr’s motivatie, en hier over mijn ervaringen en gedachten.)

Even wat redenen op een rij die we hoorden van Kamerleden om wél op hun telefoon te zitten.

Excuses van Kamerleden op een rij

“Ja, maar ik gebruik hem voor werk!”

Zeker, dat zagen we absoluut ook gebeuren. En over het gehele politieke spectrum. Maar:

  1. Ondertussen zijn er allerlei andere apps die tijdens je smartphone-werktaakje óók om je aandacht zeuren en is de verleiding groot om dáármee bezig te zijn. (Wie van de kiezers kent dat niet?)

“Ik doe het maar een minuutje, ff tussendoor.”

  1. Dat zijn dan wel heel veel minuutjes, even tussendoor. Bovendien: multitasken is een bewezen fictie. Je kunt maar één ding tegelijk.

“Iedereen doet het. Moeten wij dan roomser zijn dan de paus?”

  1. Iedereen herkent het, maar er zijn hele volksstammen die zich wel degelijk kunnen houden aan strenge gedragsregels, soms gehandhaaft door wetgeving. Als Kamerlid kun je dat vast ook.

“Onze werklast is te hoog. Wij hebben niet 6 persoonlijke medewerkers zoals kabinetsleden die wel hebben.”

  1. Als je dát probleem met smartphones probeert op te lossen, hebben we een andere, veel belangrijker discussie te voeren. Is de werkwijze van de Tweede Kamer nog wel uitgerust voor de hedendaagse realiteit? Misschien moet de Kamer nadenken over hoe ze zichzelf beter kunnen uitrusten om hun cruciale werk te doen, zodat ze niet in de valkuil hoeven te stappen van hun smartphone. En bijvoorbeeld met meer medewerkers aan de slag gaan.

We zijn ontzettend blij met alles dat onze campagne los maakt, omdat het ons te doen is over bewustwording rondom hoe verleidelijk smartphones zijn. Ook voor Kamerleden.

We zijn óók ontzettend blij met ieder Kamerlid dat kneiterhard werkt, en doortastend en evenwichtig gebruik weet te maken van ieder (al dan niet digitaal) hulpmiddel dat hem of haar ter beschikking staat. Maar de goeden leiden onder de kwaden. Daarom vonden we dat het tijd was om hierover aan de bel te trekken. Er zijn wel degelijk oplossingen te bedenken die ons allemaal helpen weer de baas te worden over onze eigen aandacht.

Dus teken de petitie, of mail je Kamerlid op Fractievanaandacht.nl.

Sidney Vollmer.

Writer & freelance creative strategist. Last book: “ON/OFF” out now. | Member of the myndr movement. Hodl’er. More about me: http://ow.ly/TS32i

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store