27 artists made art on the virus or on quarantine. Come see, buy and support their work at Chateau.Amsterdam, October 21st 2020.

In March, we took it upon ourselves to organise the first post-pandemic art expo. Because art is vital. Because artists can use all the support they can get. And because it gave us a nice dot on the horizon to work towards.

Even though the end of the pandemic is…

Hoe, wat waar, waarom?

myndr — thermostate for your internet

Myndr — de thermostaatknop voor je internet – is een revolutionaire uitvinding die je helpt om weer de baas te worden over je aandacht.

Voor jezelf en je kinderen.

Een knop met 5 standen, die je monteert op de muur en kunt draaien naar gelang jullie…

Veel mensen zoeken het adres van Facebook in Nederland. Omdat Facebook niet schittert in het nemen van hun verantwoordelijkheid, noch in het bieden van transparantie, hieronder hun adres.

Facebook Nederland is gevestigd op Jollemanhof 15, te Amsterdam.

Wil je meer weten over hun onethische, misdadige en misleidende praktijken? Lees stallman.org, SalimVirani. Of mijn boek ON/OFF, natuurlijk.

Sidney Vollmer

Writer & freelance creative strategist. Last book: “ON/OFF” out now. | Member of the myndr movement. Hodl’er. More about me: http://ow.ly/TS32i

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store